Ce este ileostoma?

Ce este ileostoma?

Partea intestinului subțire este scoasă la suprafața tegumentului, mai precis ileonul.

Tehnica chirurgicală trebuie să fie perfectă pentru a se putea proteza uşor și a se evita contactul conţinutului intestinal cu tegumentul.

Secreţiile intestinale la nivelul ileonului conţin numeroase enzime cu rol în digestie care au acţiune iritativă asupra tegumentului.

ALEGEREA LOCULUI DE AMPLASARE A ILEOSTOMEI – reprezintă un lucru important deoarece condiţionează calitatea protezării, și deci calitatea vieţii pacientului.

Locul trebuie să aibă o suprafaţa plană de cel puţin 7 cm diametru, egal depărtat de reperele anatomice în relief și de eventualele cicatrici existente.