Politica de Confidentialitate

INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA GENERALĂ A DATELOR CU

CARACTER PERSONAL, www.stomaterapie.ro

 

 

 1. DESPRE ACEASTĂ INFORMARE

 

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal de către MEDICAL EXPRESS SRL și în care ne asigurăm că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare, MEDICAL EXPRESS SRL este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul MEDICAL EXPRESS SRL.

Noi, angajatii MEDICAL EXPRESS SRL, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele Dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

MEDICAL EXPRESS SRL este un distribuitor de dispozitive medicale și de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, cu acoperire națională, aflat în relații contractuale cu toate Casele de Asigurări de Sănătate Județene și cu Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

 

 1. CINE SUNTEM NOI

Datele noastre de contact:

Denumire completă: MEDICAL EXPRESS SRL

Adresă sediu social: Strada Drumul Taberei nr. 16, bloc A1, apartament 4, Sector 6, București, cod poștal 061384

Sediu administrativ (adresă corespondență/ birouri): Strada Doctor Lister, nr. 17, Sectorul 5, București

Număr de telefon: 021 410.93.23, Fax: 021.410.55.83, e-mail: office@medicalexpress.ro

Solicitările de informații cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal precum și cele cu privire la exercitarea drepturilor Dumneavoastră le puteți transmite pe adresa de e-mail a Responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal: dpo@medicalexpress.ro.

 

 1. TIPURI DE DATE PERSONALE COLECTATE

3.1. Când vă veți crea un cont pe www.stomaterapie.ro în scopul accesării serviciului de consiliere, vă vom solicita date precum: adresă de e-mail și informații privind tipul stomei Dumneavoastra. Aceste date sunt necesare pentru a vă putea oferi o consiliere mai simplă și a evita erorile de acuratețe în comunicarea telefonică. Aceste date vor fi folosite cu acordul Dumneavoastra și pentru a vă trimite abonări regulate privind îngrijirea și viața cu o stomă, în cazul în care ne specificați că vă doriți acest lucru, bifând această opțiune.

3.2. Pentru a putea beneficia de serviciile noastre cu privire la primirea de soluții personalizate de îngrijire a stomei, veți completa un formular online în care ne veți furniza următoarele date: nume/preume, județul de domiciliu, data operației, tipul de stomă, numar de telefon și adresa de e-mail. Acestea reprezintă datele minime pentru a vă putea acorda un sfat mai relevant.

3.3. În cazul în care ne solicitați furnizarea unor mostre de testare a unor soluții personalizate de îngrijire a stomelor, va fi necesar ca în formularul online să ne furnizați și adresa postală unde să vă livrăm produsele.

3.4. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile precum cele incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani cu excepția cazului în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

 

 1. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

4.1. Consimțământul Dumneavoastră. Unul dintre temeiurile legale pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră personale este consimțământul Dumneavoastră.

4.2. În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele Dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

4.3. Interesul legitim. Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, a raportărilor, evidența programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea persoanelor asigurate sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora;

4.4. Putem prelucra datele Dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

4.5. Putem prelucra datele aparținătorilor sau rudelor Dumneavoastră în cazul în care aceștia vă reprezinta atât in relația cu noi, cât și în relația Dumneavoastră cu CASJ.

4.6. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele Dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.

 

 1. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • Transmisterea de comunicări comerciale de marketing cu privire la produse de îngrijire a stomei, sau noutăți medicale din domeniul Stomaterapiei, prin serviciul de newsletter, precum si pentru efectuarea unor analize de piata,
 • Furnizarea către Dumneavoastră de informații despre produse și soluții personalizate de îngrijire a stomei, prin intermediul e-mailului sau telefonic, în funcție de metoda aleasă de Dumneavoastră
 • Transmitere de mostre prin postă sau serviciile de curierat, în cazul în care ne solicitati acest lucru,
 • Analizarea și înțelegerea interacțiunilor cu utilizatorii,
 • Statistici interne ale MEDICAL EXPRESS.

5.2. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: – Măsuri de protecție a site-ului web www.stomaterapie.ro și a utilizatorilor acestuia – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne proteja activitatea comercială. Măsurile pe care le luăm mențin un echilibru just între interesele noastre și drepturile și libertățile Dumneavoastră fundamentale.

 

 1. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • angajatilor MEDICAL EXPRESS în vederea găsirii de soluții personalizate pentru Dumneavoastră;
 • pentru realizarea scopurilor anterioare, societatea MEDICAL EXPRESS SRL colaborează cu furnizori de servicii de marketing, societăți din industria IT, sector mentenanță echipamente hardware, mentenanță software, subsector (specializare) servicii IT diverse, furnizori de servicii de plată/bancare sau servicii auxiliare cu sediul social în Romania, în calitate de persoane împuternicite dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt prelucrate și păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Ne asigurăm că accesul la datele Dumneavoastră de către persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

6.2. De asemenea, putem partaja datele Dumneavoastră în situația în care suntem supuși unei tranziții a companiei. Spre exemplu, tranziția poate consta într-o fuziune între noi și un operator/furnizor de servicii de tele-medicină, achiziția de către o altă companie sau vânzarea către o altă companie a tuturor activelor noastre.

 

 1. PERIOADE DE STOCARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

MEDICAL EXPRESS SRL va stoca datele Dumneavoastră cât timp aveti un cont în serviciul de abonare al www.stomaterapie.ro, precum și pe o perioadă suplimentară de 3 ani în scopuri de marketing. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun pentru a ne continua activitatea.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

8.1. Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele Dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

8.2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor Dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

8.3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor Dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

8.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor Dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

8.5. Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor Dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor Dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

8.7. Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele Dumneavoastră în temeiul consimţământului Dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

8.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, la A.N.S.P.D.C.P. la adresa poștală „Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod postal 010336”, prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin facsimil la numarul 0040.318.059.602.

 

8.9. MEDICAL EXPRESS SRL își exprimă rugămintea ca orice plângere sau nelămurire pe care o întâmpinati cu privire la datele cu caracter personal, sa fie mai întâi înaintată echipei nostre. Ne luam angajamentul de a face tot posibilul pentru remedierea oricărei situații.

 Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la Dumneavoastră pe care le prelucrăm.

 

 1. CONECTAREA LA ALTE SITE-URI WEB

Pe www.stomaterapie.ro puteți întâlni legături către alte site-uri care deservesc procesării de plați sau unor scopuri pur informative. Aceste site-uri pot funcționa independent de platforma www.medicalexpress.ro și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să luați cunoștința despre toate informațiile și despre cum pot fi procesate datele personale în legătură cu acele site-uri. MEDICAL EXPRESS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau care nu sunt administrate de MEDICAL EXPRESS SRL, sau pentru practicile acestora de confidențialitate.

 

 1. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ne preocupă în mod constant protejarea sistemelor nostre de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a datelor pe care le prelucrăm.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici de dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, la angajații, colaboratorii și alte persoane care le accesează pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor Dumneavoastră și  ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Instruirea personalului. Ne instruim constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor Dumneavostră, MEDICAL EXPRESS SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

 

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Serviciile oferite de MEDICAL EXPRESS SRL pe site-ul www.stomaterapie.ro evoluează în permanență, de aceea ne rezervăm dreptul de a modifică anumite proceduri sau detalii cu privire la serviciile oferite, fără aviz prealabil. Revizuiri ale conținutului vor fi postate pe platformă sau vor fi trimise printr-o notificare de tip e-mail prin intermediul aplicației.

Noua notificare de confidențialitate va intra în vigoare la data postării. Dacă nu ești de acord cu notificarea revizuită ar trebui să ai în vedere întreruperea utilizării serviciilor oferite de www.stomaterapie.ro. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, înseamnă că ești de acord să respecți notificarea de confidențialitate revizuită.

 

 1. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR

 

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „Persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre Dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu Dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar Dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.