Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Termeni și Condiții de utilizare www.stomaterapie.ro

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale paginii www.stomaterapie.ro (denumit în continuare „Termeni și Condiții„) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa acest site, ori poate utiliza în orice mod informațiile oferite prin intermediul acestuia.

Prin acest serviciu pus la dispoziție în mod gratuit de MEDICAL EXPRESS se furnizează informații privind îngrijirea stomei și sfaturi privind viața cu o stomă, cât și consiliere privind utilizarea corectă a produselor de protezare a stomelor, similare celor pe care le puteți primi de la personal medical, dar care nu țin locul acestora. Acest site nu ține loc de consultație medicale, ci este un suport oferit persoanelor în această situație, care vor să se informeze rapid și corect. Informațiile oferite sunt bazate pe experiența noastră de peste 22 de ani în domeniul dispozitivelor medicale, cât și pe datele furnizate de dumneavoastră, în cazul solicitării unei consilieri de specialitate.

De asemnenea, angajații noștrii beneficiază de o instruire permanentă oferită atât de producătorii dispozitivele medicale utilizate de Dumneavoastră, cât și de specialiștii în Stomaterapie colaboratori ai MEDICAL EXPRESS. Angajații noștrii nu stabilesc diagnostice medicale. Pentru stabilirea unui diagnostic, vă rugăm să vă adresați medicilor de specialitate.

MEDICAL EXPRESS, prin prezenul site web, încearcă să ofere informații accesibile tuturor persoanelor interesate de utilizarea dispozitivelor pentru protezare stomii, însă în niciun caz sfaturile primite în aceasta secțiune nu pot substitui recomandările date de medicii care iau contact cu specificul cazurilor medicale exemplificate de Dumneavoastră.

Toate materialele și sfaturile furnizate prin intermediul acestui site trebuie vazute ca simple informații și nu ca analize și sfaturi medicale complete. Sfaturile consultanților noștri sunt date doar pe baza descrierilor Dumneavoastră. Astfel, o descriere incorectă sau incompletă a caracteristicilor stomei pe care le transmiteți consultanților noștri poate să determine neadaptarea sfaturilor noastre la situația Dumneavoastră specifică.

Prin urmare, în toate cazurile, vă sfatuim să consultați în persoană un specialist în Stomaterapie, acesta fiind singurul în masură să aplice în mod corect îngrijirile corespunzatoare cazului Dumneavoastră.

Raspunsurile oferite prin intermediul acestui site sunt doar de natura educațională sau informativă și nu pot fi considerate, în nicio situație, ca fiind asimilate unor consultații sau ingrijiri medicale facute de un specialist în domeniul Stomaterapiei.

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricarei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciului aferent respectivei Secțiuni, precum și a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din acestea.

Prin înregistrarea la Serviciul de abonare, utilizatorul accepta în intregime și neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea; Neacceptarea Termenilor și Conditiilor de catre Utilizator atrage imposibilitatea de a accesa Serviciul de newsletter al www.stomaterapie.ro.

Drepturile asupra conținutului Sectiunii de pe site-ul www.stomaterapie.ro

Întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directa, prin newsletter sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de respectiva Secșiune) aparțin exclusiv și integral MEDICAL EXPRESS.

Utilizatorii înteleg și acceptă ca MEDICAL EXPRESS este exonerată de orice raspundere privind materialele, datele și informațiile, inclusive dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presa”. Utilizatorii înteleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate în pagina www.stomaterapie.ro au doar un caracter informativ și orientativ și ca MEDICAL EXPRESS nu poate fi ținută răspunzatoare în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului paginii web sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care MEDICAL EXPRESS le deține asupra/în legatură cu www.stomaterapie.ro, conținutul acestuia, Serviciul de newletter, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora.

Conținutul www.stomaterapie.ro, precum și al mesajelor electronice ulterioare schimbate între reprezentanții MEDICAL EXPRESS și Utilizatori, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel de către Utilizator dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al MEDICAL EXPRESS. De asemenea, este interzisă reproducerea / publicarea materialelor de orice fel și în orice formă ce apartin MEDICAL EXPRESS, asa cum sunt definite mai sus, fără acordul prealabil scris al acesteia, sub sancțiunea oricăror și tuturor prejudiciilor cauzate prin această publicare / reproducere.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către MEDICAL EXPRESS, prin intermediul www.stomaterapie.ro, înteleg și acceptă faptul ca MEDICAL EXPRESS va prelucra datele sale cu caracter personal, precum și informațiile medicale și alte informații cu caracter confidențial pe care acesta le transmite, în scopul prezentat în acesti Termeni de utilizare, precum și pe pagina www.stomaterapie.ro. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conditiile prevazute în „Politica de confidențialitate” de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina web www.stomaterapie.ro.

Este strict interzisă transmiterea către noi prin intermediul e-mailului sau prin orice modalitate de comunicare ulterioară, a oricăror materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar incalca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare. De asemenea, este interziză transmiterea către noi prin intermediul e-mailului sau prin orice altă modalitate, de date cu caracter personal ale unor persoane, fără acceptul expres, dovedit al acestora. În aceste cazuri, MEDICAL EXPRESS nu va putea fi ținută raspunzătoare în niciun fel și își rezervă dreptul de a șterge respectivele mesaje, și, dacă este cazul, de a raporta astfel de abuzuri cștre instituțiile abilitate. De asemenea, orice acțiune întreprinsă în acest sens nu va limita dreptul MEDICAL EXPRESS de a solicita și obtine acoperirea tutror prejudiciilor de orice natură, cauzata prin publicarea / transmiterea de materiale de acest tip.

Utilizatorii înteleg și acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice masură a oricarora din prevederile Termenilor și Condițiilor, MEDICAL EXPRESS va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului Serviciu de newsletter al paginii web, din cadrul site-ului www.stomaterapie.ro, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

 Legea aplicabila. Litigii

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricaror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

MEDICAL EXPRESS poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua cunoștință despre Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de harțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. MEDICAL EXPRESS va coopera deplin cu orice autorități care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordona MEDICAL EXPRESS să furnizeze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în asa fel încât MEDICAL EXPRESS, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, Dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului sau. Nu veți considera MEDICAL EXPRESS răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru întelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de catre un terț împotriva MEDICAL EXPRESS drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.